2023 Медицински център Ловеч ЕООД. All rights reserved.
УНГ кабинет

       
                  НАЧАЛО      |       КОНТАКТИ      |       ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ       |     ЛАБОРАТОРИЯ     |     ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Ортопедичен кабинет


В Ортопедичен  кабинет се  извършват прегледи по договор с НЗОК, допълнително здравно осигуряване  и на свободен прием.  Извършва високоспециализирани дейности .


Изготвя експертиза за временна  и трайна нетрудоспособност.
Освидетелстване на пациенти за ТЕЛК .
Издаване на протоколи за технически помощни средства.


Домашни посещения след предварителна уговорка.

Лекари:
Д-р Йоско Дренски
Д-р Николай Александров


Работно време на кабинета: всеки ден - 08.30-13.00 ч по график

В понеделник и четвъртък:  Д-р  Йоско Дренски    - 16.00 - 18.00 ч  

Контакти:
068 667 377 /кабинет/; 068 667 238 / регистратура/

                   НАЧАЛО      |       КОНТАКТИ      |      ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ       |      ЛАБОРАТОРИЯ     |    ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
АГ кабинет