2023 Медицински център Ловеч ЕООД. All rights reserved.
УНГ кабинет

       
                  НАЧАЛО      |       КОНТАКТИ      |       ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ       |     ЛАБОРАТОРИЯ     |     ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Лаборатория
...................................................................................................................
Медико-диагностична лаборатория към Медицински център Ловеч има сключени договори с НЗОК и застрахователни компании. Работи с направления от личен лекар и специалист, както и срещу заплащане.
...................................................................................................................

Лабораторията разполага с нови и с доказано качество апарати, както и консумативи от същите фирми.

1. Хематологичен апарат "Mythic 18"  на швейцарската фирма "Orphee"
2. Биохимичен анализатор Respons 910" , произведен в Германия от немската фирма "Diasys"
3. Уринен анализатор "Cybow Reader 300" на полска фирма
4. Модерен спектрофотометър "Fax3300" на американската фирма "Awareness"
5. Имунохематографски апарат "Finecare" на фирма "Wondjo" , Китай
6. Коагулометър
7. Йонселективен апарат за изследване на електролити

...................................................................................................................

Качеството на извършените изследвания се контролира ежедневно с вътрелабораторен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството.
                   НАЧАЛО      |       КОНТАКТИ      |      ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ       |      ЛАБОРАТОРИЯ     |    ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
АГ кабинет