НАЧАЛО      |       КОНТАКТИ      |       ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ       |     ЛАБОРАТОРИЯ     |     ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
2023 Медицински център Ловеч ЕООД. All rights reserved.
Мисия:
Да осигурим изключителна грижа за здравето на пациентите, които обслужваме.

Визия:
Да станем регионално признат лидер и ценен партньор в лечението и насърчаването на здравето на човека.

Ценности:
Ние се стремим да предвиждаме и да посрещаме нуждите на нашите пациенти.
"Медицински център - Ловеч" ЕООД

"Медицински център-Ловеч" ЕООД е структура към МБАЛ-АД, гр. Ловеч за оказване на специализирана доболнична медицинска помощ. Временно е разположен  на трети етаж на болницата.

При нас преглеждат лекари-специалисти, работещи в болницата и  различни водещи лечебни заведения в региона.
Центърът работи по договор с РЗОК, застрахователни компании и срещу заплащане. Разполага с нова и модерна медицинска апаратура за диагностика и изследвания.
ЛКК - комисии: ортопедична, хирургична, педиатрична,  акушеро-гинекологична, неврологична, общомедицинска
Управител: Д-р Илияна Казакова
АГ кабинет

       
УНГ кабинет

       
Към Медицинския център работи Медико-диагностична лаборатория за извършване на клинично-химични и хематологични изследвания, уринен анализ, коагулация. Работното време е от понеделник до петък от 8.00 до 16.00 часа.
Дежурен кабинет

Обслужва пациенти на ОПЛ от общината, подписали  договор с МЦ. За всички останали   и здравно неосигурени пациенти - срещу заплащане.
Разположен на първи етаж.

Работно време:
делнични дни -   от 20.00 до 08.00 ч
почивни и празнични дни - денонощно